Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6059 Inne o symbolu podstawowym 605 X

II SA/Sz 1213/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 413/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych z ewidencji ludności

IV SA/Wa 1986/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu podania

III SA/Kr 1231/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych

II SAB/Gl 6/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku w sprawie udostępnienia dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością rolną

III SA/Kr 1240/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesieni odwołania

II SAB/Gl 18/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-29

Sprawa ze skargi Z. G. w przedmiocie usunięcia danych osobowych w gminnym zbiorze meldunkowym

IV SA/Wa 1113/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

II SA/Gl 1047/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu podania w sprawie unieważnienia małżeństwa