Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 596/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 2274/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku