Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 92/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 1391/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-06

Sprawa ze skargi J. P. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] informujące o zakresie danych zamieszczanych w dowodzie osobistym

IV SA/Wa 2862/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2861/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL