Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

IV SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 2721/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi A. M. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2720/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2985/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 978/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi J. B. na działanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji