Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6059 Inne o symbolu podstawowym 605 X

IV SA/Wa 2098/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi M.W. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy załatwienia skargi na działalność Wojewody [...] i pracownikó Urzędu Wojewódzkiego w K.

IV SA/Wa 1113/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SA/Wa 596/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Skarga [...] sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 343/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia danych adresowych

II OZ 92/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SA/Wa 81/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

IV SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia z rejestru PESEL danych adresowych

IV SA/Wa 2721/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi A. M. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2720/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL

IV SA/Wa 2274/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku
1   Następne >   3