Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I OSK 2665/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

I OSK 2664/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy zwrotu uiszczonych kosztów scalenia i podziału nieruchomości

II SA/Sz 855/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-09

Sprawa ze skargi J. L. na czynności Burmistrza Gminy C. w przedmiocie planowanego podziału nieruchomości