Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 472/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie podziału nieruchomości

I OSK 270/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie wydania decyzji o podziale nieruchomości