Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Gl 240/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-26

skarg Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w B., Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w B. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w B. na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wniesienia aportu do utworzonej spółki w postaci prawa własności nieruchomości

II SA/Kr 277/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-21

Skarga Jerzego S. K. na decyzję SKO z [...] znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Wr 414/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją SKO w L.z dnia [...] nr [...]

II SA/Łd 471/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie działalności Burmistrza Miasta K.

II SA/Lu 319/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-15

Sprawa ze skargi J. S. na pismo Zastępcy Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy wyłączenia pracowników organu administracji publicznej

VIII SA/Wa 284/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-19

Sprawa ze skargi D.F. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przekazania akt

I SAB/Wa 183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SAB/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu M. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych

II SA/Gl 885/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego

II SA/Gl 401/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-25

Sprawa ze skargi [...] [...] w G. na zarządzenie Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wyłączenia spod przetargu i oddania w dzierżawę nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   15