Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OZ 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 3569/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 3568/18 - Postanowienie NSA z 2019-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Łd 1010/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-02-06

Sprawa ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ł. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie miasta Ł.

I SA/Wa 2312/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi J. M. na pismo Prezydenta [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

I SA/Wa 2197/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SAB/Sz 159/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SA/Wa 2217/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość