Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OZ 909/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

II SA/Gd 471/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

II SA/Wr 528/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-18

Sprawa ze skargi J.W. na zarządzenie Prezydenta W. w przedmiocie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy W.

II SA/Wr 515/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia kserokopii akt sprawy w postaci operatu szacunkowego w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wr 514/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów i oszacowania wartości nieruchomości

II SA/Gd 338/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych

II SA/Ke 116/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-10-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

I OSK 2314/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Kielce w przedmiocie zamiany nieruchomości

II SA/Wr 508/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie: odmowy przyznania na własność działki

II SA/Wr 628/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w J. w przedmiocie rozpatrzenia ponaglenia w sprawie rozpatrzenia wniosku o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
1   Następne >   2