Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1614/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1613/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1338/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1147/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zażalenia na bezczynność organu za bezzasadne

I SA/Wa 1855/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 468/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1157/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1588/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2