Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 119/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 16/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Sprawa ze skargi W. S. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2410/11

I SA/Wa 2072/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 530/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , znak: [..] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

VIII SA/Wa 848/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia mienia poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1991/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2147/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2134/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 521/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2