Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1593/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1843/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia[...] maja 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1706/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP