Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1793/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

Skarga [...] na postanowienie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2547/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 481/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2612/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2233/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-15

Skarga [...] o wymierzenie Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. I SA/Wa 890/16

I SA/Wa 2781/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu na uzupełnienie braków wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 170/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2247/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2611/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 22/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi R. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie prawa do rekompensaty
1   Następne >   2