Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1859/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-08

Sprawa ze skargi R. H. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia informacji

I SA/Wa 1427/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1494/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I OZ 477/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 1490/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 363/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2331/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1808/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1491/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji

I SA/Wa 1492/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2