Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1488/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1859/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-08

Sprawa ze skargi R. H. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia informacji

I SA/Wa 1490/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania