Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2176/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Skarga W. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania

I SA/Wa 1371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1614/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1613/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 119/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 16/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-29

Sprawa ze skargi W. S. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2410/11

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   10