Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 58/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 416/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa przez powiat

I SA/Wa 449/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-03

Sprawa ze skargi Z. S. na Burmistrza Dzielnicy [...] w przedmiocie działania pracowników organu

I SA/Wa 492/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji