Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 194/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1324/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 1592/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I OSK 20/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o nabyciu własności nieruchomości

I SA/Wa 1323/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 1324/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia własności nieruchomości

I SA/Wa 1680/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1121/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania

I SA/Wa 1048/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 916/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2