Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1809/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SAB/Wa 147/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1219/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 2110/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji mienia

I SA/Wa 2379/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia wniesienia odwołania z uchybieniem terminu

I SAB/Wa 99/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania w celu rozpatrzenia zagadnienia wstępnego

I OSK 1714/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1970/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 176/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie komunalizacji nieruchomości

I SA/Wa 15/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2