Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania gminie nieruchomości

I SA/Wa 375/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 308/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1798/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I OSK 1546/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania gminie nieruchomości

I SA/Wa 822/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi A. F. o wymierzenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1158/02

I SA/Wa 2374/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1944/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2358/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 194/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nabycia własności nieruchomości
1   Następne >   3