Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2198/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2199/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 792/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-06

Sprawa ze skargi A. F. o wymierzenie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1158/02

I SA/Wa 409/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2161/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2139/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przekazania własności nieruchomości

I SA/Wa 2446/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 915/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości