Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2424/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 847/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VIII SA/Wa 528/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 301/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 2239/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 302/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę nieodpłatnie własności nieruchomości

I SA/Wa 2160/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1004/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1005/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2