Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2172/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji

I SA/Wa 3131/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 3132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 2746/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanaw...

I SA/Wa 114/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 851/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości