Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 3533/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 507/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-29

Skarga Gminy Miasta [...] na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 883/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-08

Skarga A. K. na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1467/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 562/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1540/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2037/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego