Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 128/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postepowania

I SA/Wa 1707/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 138/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 1953/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez gminę własności nieruchomości

I SA/Wa 127/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchylenia zaskarżonej decyzji i stwierdzenia nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa własności nieruchomości

I OZ 1915/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1916/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 923/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 558/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1130/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa