Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1528/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 528/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 799/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-03

Sprawa ze skargi T. Ż. na niewykonanie przez Krajową Komisję Uwłaszczeniową wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1027/16

I SA/Wa 550/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 490/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1329/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 561/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi M. G. o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1707/15

I SA/Wa 1208/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I SA/Wa 2036/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej

VIII SAB/Wa 85/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-05

Sprawa ze skargi K. R., M. K., K. K., A. K., P. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   2