Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 1154/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 1269/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2243/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2279/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 2082/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o wydanie kopii dokumentów

I SA/Wa 2109/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1576/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1575/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 970/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2167/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   4