Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OZ 1235/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2264/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji