Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 165/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości