Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 628/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2403/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 166/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2717/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SAB/Wa 17/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z [...] października 2018 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr [...] z [...] lutego 2014 r.

I SA/Wa 210/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2718/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 2596/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 maja 1990 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 948/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2497/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości
1   Następne >   2