Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1207/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesienia do dyspozycji

II SA/Wa 544/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

II SA/Wa 74/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 2232/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w przedmiocie wydalenia ze służby

II SA/Wa 305/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-14

Skarga Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze Służby Bezpieczeństwa

I OSK 1158/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. T. na rozkaz personalny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie zwolnienia z [...]

II SA/Wa 772/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym

II SA/Wa 1089/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej procentową wysokość wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-19

Skarga G. N. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 2124/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym
1   Następne >   2