Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 552/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi A. S. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rozpoznania pisma

I OZ 135/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 208/17 o odrzuceniu skargi K. J. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

II SA/Wa 1842/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Wa 2157/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

VIII SAB/Wa 13/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie nierozpoznania wniosku postanowił: odrzucić skargę.

II SA/Wa 1899/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - bez oznaczenia daty i numeru

II SA/Wa 1815/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

VIII SA/Wa 61/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania art. 15c, art. 22a i art. 24a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby W...

I OZ 747/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania wobec wnioskodawcy przepisów ustawy

I OZ 761/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA , sygn. akt I OZ 229/18 o oddaleniu zażalenia K. J. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1889/17 o odmowie uwzględnienia wniosku K. J. o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1889/17 o odrzuceniu skargi K. J. na pi...
1   Następne >   3