Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 105/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów

I OZ 272/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 21/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 79/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie braku wydania decyzji administracyjnej cofającej dodatek do uposażenia za służbę pełnioną w warunkach szkodliwych