Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1245/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

I OZ 1341/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 312/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 884/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1039/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-30

Sprawa ze skargi R. K. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1287/19

II SA/Wa 143/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 746/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosków dotyczących przyznania emerytury policyjnej

II SA/Wa 2872/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 880/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

I OSK 497/20 - Postanowienie NSA z 2020-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania
1   Następne >   3