Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 748/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-20

Sprawa ze skargi S.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 405/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących rozliczenia rocznego emerytury policyjnej

II SA/Wa 740/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-30

Sprawa ze skargi A. T. na niewykonanie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1285/19

II SAB/Wa 732/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-19

Sprawa ze skargi J.F na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 306/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-06-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] października 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1757/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 534/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-15

Sprawa ze skargi L. K. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 1899/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 494/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-08-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania skargi na niewłaściwe działanie organów Policji

II SA/Wa 2779/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   2