Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1450/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia postanowienia

II SAB/Wa 86/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewydania decyzji zobowiązującej do opuszczenia mieszkania

II SA/Wa 1440/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania zarzutu niedopuszczalności egzekucji opróżnienia mieszkania za nieuzasadniony

II SAB/Wa 8/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 61/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 834/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o zwolnienie z dyspozycji Policji lokalu mieszkalnego