Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1456/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-14

Sprawa ze skargi T.G. na pismo Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zarządzenia przymusowego wykwaterowania z lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1062/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie opróżnienia lokalu

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Wa 1893/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II SA/Wa 897/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 556/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego polegającego na wezwaniu do dobrowolnego opróżnienia z osób i rzeczy lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 46/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia skargi

II SA/Wa 931/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uznania stanowiska wierzyciela w sprawie zgłoszonych zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Sz 809/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego.

II SA/Wa 829/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-09

Skarga A.K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej
1   Następne >   +2   5