Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2480/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wezwania do opróżnienia z rzeczy i osób lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego w postaci przymusowego opróżnienia lokalu

II SA/Sz 382/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania