Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 49/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Szefa Biura Ochrony Rządu nr [...] nakazującej opróżnienie lokalu mieszkalnego