Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 1007/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej '[...]' w W. na pismo Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania własności nieruchomości zamiennej