Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SAB/Wa 623/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 931/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-25

Sprawa ze skargi Z. M. i T. M. na orzeczenie Komisji Majątkowej w przedmiocie przekazania nieruchomości