Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 2092/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych [...] w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2057/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi Prokuratura Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia nieodpłatnie na rzecz gminy wyznaniowej własności nieruchomości

I SA/Wa 2068/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-17

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2091/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Sprawa ze skargi Prokuratora [...] na ugodę w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2066/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych [...] w przedmiocie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2069/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-09

Skarga Prokuratora Prokuratury Rejonowej [...] w K. na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2088/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 2067/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...]-[...] na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości

I SA/Wa 2175/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-26

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego dla [...] na orzeczenie Komisji [...] w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości
1   Następne >   3