Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 2785/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] [...] z siedzibą na orzeczenie Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w przedmiocie przeniesienia własności nieruchomości

I SA/Wa 1160/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia przejścia nieruchomości na własność parafii