Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 2157/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1114/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wpisu