Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 6299 Inne o symbolu podstawowym 629 X

II SA/Gl 507/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 663/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Gl 658/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nabycie z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

II SA/Gl 1004/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia i wpłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną