Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1212/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wstrzymania egzekucji administracyjnej o charakterze niepieniężnym