Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 730/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-20

Sprawa ze skargi K.T. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie IV SA/Po 901/06 i zasądzenie odszkodowania