Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Odrzucenie skargi X

I SA/Wa 943/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-01

Skarga J. S. na niewykonanie przez Burmistrza [...] wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2651/14