Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Op 69/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-01-18

Sprawa ze skargi Z. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego

IV SAB/Gl 147/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-12

Sprawa ze skargi S.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie ustalenia kontaktów z dziećmi

VIII SAB/Wa 64/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Sprawa ze skargi [...] spółka z o.o. na przewlekłe prowadzenie przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej na 2008 rok

IV SAB/Wr 316/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi H. B. na przewlekłość postępowania Miejskiego Zakładu Komunalnego w P. Sp. z o.o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 95/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewódzkiego Inspektora Na...

II OSK 326/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi K. G. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I OZ 191/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

II OZ 126/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Ke 70/15 o odrzuceniu skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w przedmiocie przekazania skargi do WSA w Kielcach

II OSK 101/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SAB/Wa 125/15 o odrzuceniu skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego

II SAB/Po 121/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-15

Skarga K. H. na przewlekłość Starosty [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   30